Práce při mateřské a rodičovské dovolené

Pokud jste na mateřské či rodičovské dovolené a máte chuť zapojit se do pracovního dění aniž byste přišly o vyplacené dávky, musíte splnit určité podmínky. Musíte jen dodržovat určitá pravidla. Můžete být zaměstnány po skončení šestinedělí. Nesmíte však mít stejný pracovněprávní vztah, ze kterého pobíráte peněžitou pomoc v mateřství. Je možné pracovat u stejného zaměstnavatele, podmínkou je však jiný druh práce, než který byl před nástupem na mateřskou dovolenou.

Jestliže budete u jiného zaměstnavatele vykonávat shodnou pracovní činnost jako u vašeho zaměstnavatele, musíte mít nejdříve jeho souhlas. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Pokud dostáváte peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, které jste si hradila při podnikání, tak nemůžete zároveň pokračovat v samostatné výdělečné činnosti.

Můžete si však přivydělávat i u jiného zaměstnavatele. Jestliže jste si podnikáním přivydělávala při stálém zaměstnání, tak můžete v podnikání pokračovat. Peněžitá pomoc v mateřství vám totiž bude vyplácena z nemocenského pojištění u tohoto zaměstnavatele.

Přivydělávat si podnikám můžete začít i v průběhu mateřské dovolené.

Výše výdělku není nijak omezena. Ani peněžitá pomoc v mateřství se vám nekrátí. Výše daně z příjmů a odvodů je při práci ženy na mateřské a rodičovské dovolené stejná jako u ostatních zaměstnanců.

Po dobu práce však musíte zajistit dohled o dítě zletilou osobou.

Leave a Reply